Tider för avräkning

Tider för avräkning publiceras numera på www.svk.se under aktörsportalen.

Gå till tider för avräkning.