Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter om Mimer, vänligen skicka e-post till mimer. För frågor angående avräkning eller för att utföra strukturändringar, kontakta oss på avräkning respektive struktur.


Ansöka om konto i Mimer: För mer information om inloggning och hämta en kontoansökningsblankett: www.svk.se

Dataskyddspolicy: Läs om Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

Hantering av personuppgifter: Läs om Svenska kraftnäts hantering av personuppgifter

Postadress

Svenska kraftnät

Box 1200

172 24 Sundbyberg


Fakturaadress (endast fakturor):

Svenska kraftnät

FE 5105

838 77 FRÖSÖN


Telefon: 010-475 80 00 (växel)

Telefax: 010-475 89 50


Besök: Sturegatan 1, Sundbyberg

E-post

Officiella brev & handlingar som ska diarieföras: registrator@svk.se

Till medarbetare: fornamn.efternamn@svk.se