Schablonavräkningspriser

Visar hur Svenska kraftnät prissätter kvarkraften per månad. Kan användas som referenspris när balansansvariga avräknar sina elleverantörer. Timpriser är fr.o.m. 1/11 2011 NordPools spotpris per Elområde. Priset för Sverige är då beräknat av SvK.

Datum HL mån-fre 6-22 (SEK/MWh) LL övrig tid (SEK/MWh) Medelpris (SEK/MWh) Publicering
2021-06-01 00:00 564,35 381,74 479,36 2021-07-13 14:04
2021-07-01 00:00 706,17 518,18 616,42 2021-08-12 14:03
2021-08-01 00:00 839,44 582,33 714,36 2021-09-11 14:04
2021-09-01 00:00 1 113,97 782,02 956,13 2021-10-13 14:03
2021-10-01 00:00 945,38 417,17 669,85 2021-11-12 14:04
2021-11-01 00:00 1 190,28 697,91 950,78 2021-12-12 14:04
2021-12-01 00:00 2 221,41 1 215,87 1 740,57 2022-01-13 14:04
2022-01-01 00:00 1 266,08 760,04 1 001,03 2022-02-12 14:04
2022-02-01 00:00 1 032,79 458,76 744,87 2022-03-12 14:04
2022-03-01 00:00 1 675,62 829,73 1 255,02 2022-04-13 14:04
2022-04-01 00:00 1 198,74 621,91 893,73 2022-05-13 14:04
Summa 12 754,24 7 265,64 10 022,13