Schablonavräkningspriser

Visar hur Svenska kraftnät prissätter kvarkraften per månad. Kan användas som referenspris när balansansvariga avräknar sina elleverantörer. Bygger på timpriser som fr.o.m. 1/11 2011 är NordPools spotpris per Elområde. Priset för Sverige är då beräknat av Svenska kraftnät.

Datum HL mån-fre 6-22 (SEK/MWh) LL övrig tid (SEK/MWh) Medelpris (SEK/MWh) Publicering
2022-11-01 00:00 1 737,18 1 204,95 1 481,57 2022-12-13 14:03
2022-12-01 00:00 3 353,66 2 157,76 2 748,94 2023-01-13 14:03
2023-01-01 00:00 1 274,11 643,65 958,01 2023-02-11 14:03
2023-02-01 00:00 1 032,54 671,25 847,67 2023-03-11 14:03
2023-03-01 00:00 964,72 682,22 825,07 2023-04-13 14:04
2023-04-01 00:00 841,94 605,49 712,64 2023-05-12 14:04
2023-05-01 00:00 576,55 374,17 478,76 2023-06-13 14:04
2023-06-01 00:00 765,43 479,56 630,30 2023-07-11 14:04
2023-07-01 00:00 479,74 300,52 389,52 2023-10-23 14:03
2023-08-01 00:00 533,79 233,92 396,36 2023-10-31 14:04
2023-09-01 00:00 430,86 142,48 288,02 2023-10-23 14:03
2023-10-01 00:00 503,53 191,35 347,00 2023-11-13 14:04
Summa 12 494,06 7 687,32 10 103,85