Schablonavräkningspriser

Visar hur Svenska kraftnät prissätter kvarkraften per månad. Kan användas som referenspris när balansansvariga avräknar sina elleverantörer. Bygger på timpriser som fr.o.m. 1/11 2011 är NordPools spotpris per Elområde. Priset för Sverige är då beräknat av Svenska kraftnät.

Datum HL mån-fre 6-22 (SEK/MWh) LL övrig tid (SEK/MWh) Medelpris (SEK/MWh) Publicering
2022-06-01 00:00 1 865,45 709,90 1 321,56 2022-07-13 14:04
2022-07-01 00:00 1 370,83 450,81 904,16 2022-08-12 14:04
2022-08-01 00:00 3 286,88 1 098,63 2 277,27 2022-09-13 14:03
2022-09-01 00:00 2 756,39 1 580,72 2 193,19 2022-10-13 14:04
2022-10-01 00:00 1 130,38 506,76 807,02 2022-11-12 14:04
2022-11-01 00:00 1 737,18 1 204,95 1 481,57 2022-12-13 14:03
2022-12-01 00:00 3 353,66 2 157,76 2 748,94 2023-01-13 14:03
2023-01-01 00:00 1 274,11 643,65 958,01 2023-02-11 14:03
2023-02-01 00:00 1 032,54 671,25 847,67 2023-03-11 14:03
2023-03-01 00:00 964,72 682,22 825,07 2023-04-13 14:04
2023-04-01 00:00 841,94 605,49 712,64 2023-05-12 14:04
Summa 19 614,08 10 312,15 15 077,09