Till huvudinnehållet

Svenska Kraftnät

Hjälpmeny

Skriv ut Hjälpknapp

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter om Mimer, vänligen skicka e-post till mimer@svk.se. För frågor angående avräkning eller för att utföra strukturändringar, kontakta oss på avrakning@svk.se respektive struktur@svk.se.

 

Postadress
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Fakturaadress (endast fakturor):
Svenska kraftnät
Box 306
830 23  Hackås

Telefon: 08-475 80 00 (växel)
Telefax: 08-475 89 50

Besök: Sturegatan 1, Sundbyberg 

E-post 
Officiella brev & handlingar som ska diarieföras: svenska.kraftnat@svk.se
Allmän information: info@svk.se
Till medarbetare: fornamn.efternamn@svk.se