Till huvudinnehållet

Svenska Kraftnät

Elkabel bland gröna träd
Mimer

Mimer är Svenska kraftnäts elmarknadsservice till aktörerna. I Mimer publicerar vi avräknings- och strukturdata för elmarknadens aktörer.

Kontohavare med godkänd ansökan kan logga in via länken ”Logga in” längst upp till vänster i menyn. Om du har problem, frågor eller förslag kring saker som rör Mimer, skicka gärna ett mail till mimer@svk.se.